JAPAN RACING JR6

 
Tillegg / Ekstrakost: Senterringer og Bolter / Muttre er ikke inkl i felgprisen


----------------------------------------------------------------
Tilgjengelige størrelser:
   15" / 16" / 17" / 18"
----------------------------------------------------------------

Alle priser er pr stk - inkl mva
           
JR6 15x7 15x8 16x7 16x8 16x9 17x8 17x9 17x10 18x8,5 18x9,5 18x10,5
Machined Silver 1866,- 1951,- 1951,- 2036,- 2121,- 2290,- 2375,- 2460,- 2629,- 2714,- 2799,-
Glossy Black 1781,- 1866,- 1866,- 1951,- 2036,- 2545,- 2629,- 2714,-
Matte Black 1781,- 1866,- 1866,- 1951,- 2036,-
Gold 1781,- 1866,- 1866,- 1951,- 2036,- 2545,- 2629,- 2714,-
White 1781,- 1866,- 1866,- 1951,- 2036,- 2545,- 2629,- 2714,-
CUSTOM pcd Silver 2205,- 2205,- 2290,- 2375,- 2460,- 2629,- 2714,- 2799,- 2969,- 3054,- 3138,-
CUSTOM pcd Glossy Black 2545,- 2629,- 2714,- 2884,- 2969,- 3054,-
CUSTOM pcd Matte Black 2545,- 2629,- 2714,-
CUSTOM pcd Gold 2545,- 2629,- 2714,- 2884,- 2969,- 3054,-
CUSTOM pcd White 2545,- 2629,- 2714,- 2884,- 2969,- 3054,-
 
Skriv ut