Andre Produkter, Senterringer

Senterringer

Her i nettbutikken har vi et stort utvalg av senterringer for bil.

Pga mangel på god nok filtrering så er det å søke etter senterringer noe innfløkt.
Den beste metoden er å gjøre som følger

Trykk på SØK knappen øverst til Høyre, tast inn størrelsen med høyeste størrelse først og minste til slutt i ett ord uten komma eller punktum.
(EKSEMPEL , man ønsker 73,1 - 67,1 så taster man "731671")